Demonstratieve rede tegen het FvD bij de Lawei in Drachten

Welkom- Wolkom
AFA Fryslân en haar sympathisanten zeggen welkom…

Welkom tegen vluchtelingen en arbeidsmigranten.
We zeggen welkom tegen LHBT érs, welkom tegen moslima en moslims.

We zeggen welkom tegen christenen, joden, boeddhisten, hindoes welkom tegen gelovigen en atheïsten. We zeggen welkom tegen mensen met of zonder werk.

Welkom tegen mensen met een fysieke of een verstandelijke beperking.
We zeggen welkom tegen leven, welkom tegen samenleven. We zeggen welkom tegen onze medemens. Waar uitsluiting, vreemdelingenhaat, homofobie, xenofobie, racisme en of fascisme een weg in onze samenleving proberen te vinden komen we in verzet.

Welkom kent geen grenzen. Niet in Europa, niet in Nederland, niet in Friesland (Fryslân), niet in Drachten, niet in ons hoofd, niet in ons hart.

Mensen zijn niet persé helemaal goed of helemaal slecht. De ene cultuur is niet beter dan de andere. Mensen zijn mensen… zijn gelijk in waarde, Mensen veranderen, tradities veranderen. Mensen groeien en ontwikkelen zich. Mensen leren van elkaar.

Waar partijen als PVV en het Forum voor Democratie met hun verziekte en verstikkende gedachtegoed van ‘vermenging’ , “verdunning” en rassenonderscheid groepen proberen uit te sluiten en tegen elkaar uit te spelen komen we in verzet.

AFA Fryslân en haar sympathisanten zeggen welkom. We zeggen welkom tegen onze medemens Iedereen is anders, iedereen is gelijk.

Toen niet, nu niet, nooit meer racisme. Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme !

Door Sjoerd Bonnema

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.