History

…er wordt aan een actuele versie en uitleg gewerkt…

Tot de originele Anti Fascistische Aktie werd op 26 mei 1932 opgeroepen in de partijkrant ‘Der Roten Fahne’ van de toenmalige Communistische Partij van Duitsland KPD.  Doelstelling was het samenstellen van een breed actiefront onder de arbeiders tegen het opkomend fascisme in Duitsland. Vaak ging men de bedrijven in om de werkenden bewust te maken van het dreigende gevaar van het fascisme, en niet alleen in Duitsland, maar in de gehele wereld. Vaak kwam het tot gewelddadige confrontaties met fascisten en waarbij communisten, linkse sociaaldemocraten en anarchisten zich gezamenlijk verdedigden tegen  de SA  knokploegen, en of deze juist aanvielen. Deze samenwerking tussen revolutionair links en anarchisten werd nu ook in het logo van de AFA verbeeld, met het rode en zwarte banier.

De AFA in de jaren 30 kende een strakke organisatie en had een gedisciplineerd kader.Daardoor konden veel leden van de AFA onderduiken toen de KPD in 1933 door de Adolf  Hitler en zijn regering werd verboden. Communisten en linkse sociaaldemocraten werden massaal opgepakt en gedeporteerd naar de eerste opgezette concentratiekampen. Maar, ondanks zware verliezen konden de communisten en linkse sociaaldemocraten die ook waren ondergedoken, een fundament leggen voor een deel van het linkse Duitse verzet tegen Hitler en de nationaal socialisten (nazi’s)

AFA Fryslan

De Anti Fascistische Actie Fryslân is opgericht in mei 2010 als onderdeel van het internationale anti fascisten netwerk. AFA Fryslân actiegroep welke discriminatie, racisme, fascisme  en uitsluiting van migranten  in welke vorm dan ook bestrijdt!  Daarbij is zij een gedreven en actieve beweging die acties uitvoert op een vreedzame en geweldloze manier. De Friese Anti Fascisten zijn afkomstig uit alle bevolkings gelederen en geloofsovertuigingen. AFA Fryslân werkt samen met diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties en mensen welke hier bij betrokken zijn. We zijn geen vereniging en werken niet met leden. Ook is er geen rangorde binnen onze beweging. Een ieder die tegen discriminatie, racisme en fascisme is, kan zich dan ook aansluiten bij AFA Fryslân.

Wat doet AFA Fryslan?
In het kader van het bestrijden van discriminatie, racisme en fascisme organiseert AFA Fryslân demonstraties, manifestaties en acties welke bedoeld zijn als signalering en het verwerpen van genoemde onderwerpen. Ook hanteren de Friese anti fascisten bijvoorbeeld campagnes tegen de PVV om mensen de ware aard van een dergelijke politieke partij te laten zien. Daarnaast organiseert AFA Fryslân demonstraties, lawaai acties, posterplak acties en ludieke publiciteitsacties.
Het verstoren van een Provinciale Staten vergadering waar de PVV fractie het woord voerde was daar één van.