Mededeling over komende landelijke verkiezingen

De komende 2e Kamerverkiezingen op 22 november a.s. kunnen best eens voor verrassingen gaan zorgen. Na jaren gebukt gegaan onder een rechts kabinet, zijn velen de afbraak van ons sociaal stelsel en het ontmenselijken van onze maatschappij meer dan zat.

 

Antifascisten maken zich zorgen omdat extreem rechtse populistische partijen welig tierden in de afgelopen periode. In de jaren 70 , 80 en 90 van de vorige eeuw was het ondenkbaar dat in Nederland racistische en neofascistische partijen als de PVV en FvD zo groot konden worden. Met lede ogen zien antifa dan ook aan dat kleine extreem rechtse partijen als paddestoelen uit de grond schieten, vaak voortkomende uit genoemde 2 partijen.

 

Ook de komende verkiezingscampagne periode zullen antifascisten in Fryslân en daarbuiten ongetwijfeld actievoeren en waarschuwen tegen partijen als de PVV en FvD. Omdat er vanuit het neoliberale beleid de verzorgingsstaat langzaam is uitgekleed en veel publieke voorzieningen zijn geprivatiseerd, voelen veel mensen zich in de steek gelaten. Ze tonen wantrouwen naar de regering en het parlement en zijn teleurgesteld.

 

Loop niet achter zgn. sterke leiders aan die zondebokken zoeken. Trap niet in populistische standpunten als “Eigen volk eerst ” en Nederland voor de Nederlanders. Van extreemrechts hoef je echt geen sociaal beleid te verwachten, deze partijen willen de rechten van ‘de ander’ inperken. De sociale problemen worden echt niet opgelost als je op grond van vooroordelen en racisme groepen buitensluit.

 

Antifascisten huldigen altijd de kreet – Nooit weer fascisme – en zullen in de frontlinie strijden tegen racisme en fascisme!

Secretariaat Anti Fascistische Actie Fryslân