No Border Camp 2022 [8 –14 August, The Netherlands]

No Border Camp 2022 — Abolish Frontex!

8 –14 augustus, Nederland

Deze zomer houden we ergens* in Nederland een No Border Camp. Een week van actie, netwerken, bijeenkomsten en discussie over alle aspecten van het repressieve migratiebeleid – vluchtelingendetentie, racistische grenscontroles, deportaties, militarisering van de grenzen, uitbuiting van arbeidsmigranten, enz. – en de verbanden met andere gebieden van strijd, zoals klimaat, antiracisme en antimilitarisme. De internationale campagne Abolish Frontex is een belangrijk speerpunt van het kamp.

In het No Border Camp willen we ongedocumenteerden en gedocumenteerden samenbrengen. Tijdens het kamp worden interessante workshops gehouden en bespreken we hoe we met ons allen stelling kunnen nemen en verzet kunnen organiseren tegen het harde Nederlandse en Europese migratiebeleid.

Noteer de data in je agenda; verdere info volgt.

Ideeën voor workshops of acties? Wil je meehelpen dit te organiseren? Mail ons: nbc-2022@riseup.net.

* waar precies wordt kort voor het begin bekend gemaakt.