AFA Fryslân start campagne Provinciale Verkiezingen

===Persbericht===

“There comes a time when silence is betrayal.” Dominee Martin Luther King

De gevolgen van 12 jaar Rutte zijn voor iedereen voelbaar: kosten voor zorg, wonen en energie schieten door het dak. Om de aandacht hiervan af te leiden, worden vluchtelingen tot zondebok gemaakt. Zo krijgt haat vrij spel. Ook in Friesland merken we de gevolgen hier van: maar liefst 4 extreem-rechtse partijen doen mee aan de komende verkiezingen. 

De Anti fascistische Aktie Fryslan zal in deze verkiezingsperiode aktie voeren tegen de FvD, PVV en de afcheidingspartijen BVNL en JA21. Deze partijen verschillen hooguit een beetje in hun leugens en wie ze de schuld geven. De overeenkomsten zijn dat mensen die zich het minst kunnen verdedigen de schuld van ellende krijgen en foplossingen worden gepresenteerd als briljante vondsten. Zij zullen de verkiezingen gebruiken om hun racisme te verspreiden. Het FvD ook om hun fascistische beweging te promoten.

Als ze winnen, wordt Rutte afhankelijk van hun steun in de Eerste Kamer. Dit is een gevaar voor ons allemaal: voor mensen in zwakkere posities het meest, maar uiteindelijk voor iedereen die in een rechtvaardig land en op een leefbare planeet wil wonen. Maar daarin schuilt ook onze kracht: Samen kunnen we het tij keren.

Daarom roept AFA Fryslân iedereen op in actie te komen en mee te doen in haar campagne. Dat kan bijvoorbeeld op 4 maart als de antifascisten een tour door Friesland maken waarbij in elk geval Dokkum, Leeuwarden en Sneek worden aangedaan.

Ook bij de verkiezingsaftrap van de FvD in de Lawei(Drachten) op 7 maart zal AFA Fryslân aanwezig zijn.

Op zaterdag 11 maart zijn er diverse acties in Leeuwarden en zal AFA Fryslân deelnemen aan de demonstratie die Platform Stop Racisme wil organiseren.

“We blijven waarschuwen voor de gevaren van racisme en het opkomend fascisme” zegt woordvoerder Reimer van Ruiten “Nooit meer fascisme, betekent voor ons ook echt NOOIT meer. Maar inmiddels worden antisemitische haatcomplotten op het Anne Frank Huis geprojecteerd. In de woorden van dominee Martin Luther King: ‘er zijn tijden dat zwijgen verraad wordt’ Daarom roepen we iedereen op: Spreek je uit tegen racisme en fascisme, stop extreemrechts!”