Reactie op opiniestuk uit de LC over anti-semitisme

https://www.lc.nl/opinie/Opinie-Wel-hoofddoek-geen-keppeltje-24521456.html

De Cidi-actie om tot actie tegen het anti-semitisme op te roepen leverde in linkse kringen nogal wat weerstand op. Dit komt omdat het Cidi vaak rechts-nationalistische standpunten inneemt als het gaat om de Israëlische politiek Toch is het de vraag of hier met meer maten gemeten wordt. De boodschap en de boodschapper zijn altijd met elkaar verbonden. De zweep wordt door het paard anders ervaren dan door de koetsier. Als Albert Heijn op de draagtas zet dat de firma zorg draagt voor het milieu klinkt dat anders als wanneer een boer dat zegt, die onkruid wiedt i.p.v. landbouwgif sproeit. Desondanks is de boodschap hier duidelijk: Het anti-semitisme / de jodenhaat is voelbaar. En mensen die dat voelen hebben het recht daarop te wijzen, onafhankelijk van hun politieke voorkeur.

Met het woord anti-semitisme wordt o.h.a. jodenhaat bedoeld, alhoewel onder semieten volkeren met van oorsprong semitische talen worden bedoeld. Dat het vooral m.b.t. joden wordt gebruikt komt omdat in Europa de joden sinds lang een culturele en religieuze minderheid vormden, die sinds eeuwen gediscrimineerd en met geweld aangevallen is. Desondanks zou je de hedendaagse racistische moslimhaat, die door personen als Wilders en Le Pen worden geuit even goed anti-semitisme kunnen noemen. Bij Orban gaat het samen. Dat in sommige extreem-rechtse kringen tegenwoordig gedweept wordt met de joods-christelijke cultuur is een methode om een groep die ‘anders’ is uit te sluiten. en een andere waarde en identiteit toe te kennen. Het gaat hier om haat zaaien tegen moslims. Dat wordt vereenzelvigd met Arabisch-talige mensen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika, dus je kunt het even goed anti-semitisme noemen. Het land met de meeste moslims, Indonesië valt namelijk buiten het vijandsbeeld.

Blijft staan dat zowel de jodenhaat als het anti-semitisme in de samenleving nog steeds aanwezig zijn. Ik vindt het volledig acceptabel dat een belangengroep, in dit geval Cidi,  die uit eigen ervaring deze bedreiging ter sprake brengt, oproept tot solidariteit en bewustwording d.m.v. actie. Het gaat om het racisme en vijandsbeelden naar groepen die ‘anders’ zijn. Als het FvD of de PVV hier ooit een wet doordrukken om vrouwen (exclusief nonnen) met een hoofddoekje te bestrijden, zou het een goede oproep zijn dat iedereen met een hoofddoekje gaat lopen. Als het COC oproept om hand in hand te lopen met iemand van hetzelfde geslacht om solidariteit te tonen tegen homohaat is dat ook een oproep tot bewustwording en keuzes maken of de kop in het zand steken.

Andrew

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.