Eindelijk toont de wolf in schaapskleren Pegida aan het grote publiek waar ze staat.

Aan welke kant staat u ?

Eindelijk toont de wolf in schaapskleren Pegida aan het grote publiek waar ze staat. Ze willen tijdens de herdenking van de Februaristaking een fascistische demonstratie door Amsterdam houden, zich beroepend op het protest tegen de kleur van de Pieten in Dokkum. Dokkum werkt door in Amsterdam.
https://www.at5.nl/artikelen/176075/extreem-rechts-wil-op-dag-februaristaking-door-stad-marcheren

Het wordt tijd om eens filosofisch criteria te vinden met betrekking tot de betekenis van vrijheid van meningsuiting en democratie. Wilders zwaait in zijn partij met met het woord Vrijheid, de partij van Thierry Baudet promoot in de partijnaam Democratie. In het buitenland zitten verschillende partijen met extreem-rechtse gedachten ook onder dergelijke benamingen in het parlement/de regering. Kenmerkend voor deze partijen is dat ze de vrijheid voor zichzelf eisen, door de ruimte van ‘anderen’ in te perken. De termen vrijheid en democratie worden vooral gebruikt als dekmantel om de antidemocratische beginselen te verbergen. De NSDAP noemde zich socialistisch, maar het woord nationaal werd ervoor gezet, om duidelijk te maken dat sociaal alleen voor de eigen groep gold. Ieders sociale positie was van tevoren vastgesteld. Soortgelijke taalverwarring kom je tegen bij het Ministerie van Oorlog dat in veel talen Ministerie van Defensie wordt genoemd. Bombardementen van interventiemachten heten tegenwoordig peace enforcing. Vredesmissie is niet meer een katholieke zendingsdrang om ongelovigen hun eigen oordeel over goed en kwaad naar God te laten delegeren.

Tegenwoordig is een vredesmissie een militaire interventie om bestaande machtsverhoudingen te stabiliseren of, als dat niet opportuun is juist partij te kiezen voor een nieuwe onderdrukker. Voor vrede is het wegnemen van onrecht een voorwaarde. Geweld leidt vaak de aandacht af van de oorzaken achter een conflict.Toch is het nuttig dat ook in groepen die daadwerkelijk vrijheid of democratie willen bereiken/verdedigen scherp erop gelet wordt of het acceptabel is met twee maten te meten. Sommige buitenparlementaire (en mogelijk burgerlijk ongehoorzame) geweldloze actiemiddelen zoals demonstraties, bezettingen, blokkades worden door de eigen groep gewaardeerd en door de tegenovergestelde groep veroordeeld.

Hier maakt de Pegida deze keer gebruik/misbruik van, maar ik merkte tijdens de Zwarte Piet- perikelen de laatste maand ook dat van de linker kant geroepen werd om repressie en meer politie inzet. Het verschil zit erin dat de ene groep (de bonte pietenbeweging en aanhang) bevrijding van onrecht en discriminatie opeist en de andere groep (Pegida/ Identitair Verzet/NVU) groepen mensen als minderwaardige burgers wil uitsluiten. Het lijkt me het beste de nadruk te leggen op de inhoud in plaats van op de methodes.

Wat betreft Pegida en de Februaristaking dus laten zien waar Pegida voor staat en dat het totaal provocerend beledigend en ongepast is dat er nazi’s een slachtoffer herdenking van verzetsstrijders komen verstoren. De Februaristaking was een geweldloze moedige burgerlijke ongehoorzaamheidsactie tegen de joden deportaties, de Pegida staat aan de kant van het nazi-regime als ze hier opduiken. De verontwaardiging over deze Pegida- provocatie is hopelijk groot, de actiemethodes om deze verontwaardiging te laten merken moeten dus bewust gekozen worden. Je hebt de kans dat nu veel meer mensen de herdenking bij de Dokwerker willen bijwonen. Is dat genoeg of is juist vanwege de brede verontwaardiging een geweldloze blokkade van de Pegida- demonstratie beter?

Het lijkt me voor mensen in Amsterdam een goede gelegenheid om verbreding van de antifascistische beweging te realiseren.Voor het Gemeentebestuur dat voor een belangrijk deel uit liberale partijen bestaat is het noodzakelijk om te kiezen. Liberalen zouden een afkeer horen te hebben van het fascisme/nationaal socialisme. Je zou ook kunnen denken dat ze juist tegen beperkende maatregelen zijn, omdat ze liber(vrij) in hun ideologie hebben. Toch schroomden machthebbers uit de VVD-hoek de laatste jaren niet om repressief op te treden en soms de term zero tolerance te bezigen.

Als vanwege liberale gedachten het marcheren van de Pegida-laarzen niet door het bestuur wordt geweerd, zijn de gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders altijd nog vrij om de bevolking op te roepen om het verzet zelf ter hand te nemen.


Namens: Tjeerd

 

 

 

 

 

 


 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.