Strafbeschikking op de deurmat

Op woensdag 8 maart 2017 organiseerde de Leeuwarder Courant een debat met kandidaten van politieke partijen ten behoeve van de Tweede Kamer Verkiezingen die op 15 maart werden gehouden. Ons protest was met name gericht tegen de PVV en daarmee hun Friesche kandidaat Max Aardema.

Het kandidaten debat werd ‘s avonds gehouden in cultureel centrum “de Skalm” aldaar, en in verband hiermee waren er in de middag al een groep antifascisten druk bezig met flyeren en stickeren tegen het racisme en de PVV in het centrum van Stiens. Enkele politie agenten die in gesprek gingen met de actievoerders, hadden geen problemen met het flyeren en sticker plakken, maar de agenten die in de avond dienst hadden spraken de actievoerders bij het cultureel centrum aan op het sticker plakken, en maanden de groep om de stickers welke op lantaarnpalen en vuilnisbakken waren geplakt, na afloop  van de protestactie te verwijderen.Erg flauw vonden wij, want in verkiezingstijd worden er doorgaans volop stickers en posters geplakt, en deze zouden door weersinvloeden na verloop van tijd vanzelf wel weer los weken en van de lantaarnpalen afvallen.

Omdat het verwijderen zonder hulpmiddelen op dat moment niet lukte, werd met deze politie agenten afgesproken om dit op een later tijdstip en datum te gaan doen. Wel werden hiervoor de persoonlijke gegevens van één van de antifascisten van AFA Fryslân genoteerd door de twee agenten. Echter door de drukte privé en reisafstand leverde het verwijderen toch problemen op.

Niet verwacht viel op 11 Mei 2017 plotseling een strafbeschikking op de deurmat van de desbetreffende actievoerder. Hierop stond de omschrijving van het strafbare feit “Op de openbare weg dan wel op voor publiek toegankelijke plaatsen tegen personen/goederen baldadigheid plegen ofwel straatschenderij “.

De vastgestelde geldboete hiervoor bedroeg € 239,00. AFA Fryslân was het natuurlijk niet eens met deze bekeuring en er werd bezwaar aangetekend bij de officier van Justitie, ook omdat de zogenoemde pleegdatum en pleegtijdstip volstrekt niet klopten, en er bij de desbetreffende politie agenten toch ook sprake was van willekeur.

Blijkbaar sprak het bezwaar van AFA Fryslân de officier van Justitie toch aan. En op 21 november 2017 viel er een kennisgeving op de deurmat bij onze medestrijder met de intrekking van het eerder opgelegde strafbare feit.
De officier schreef, “inmiddels heb ik besloten u niet meer te vervolgen voor de aan u opgelegde strafbeschikking en deze in te trekken. Hiermee was deze zaak afgedaan!


Ondanks dit voorval afgelopen jaar maart, gaat o
nze strijd door tegen discriminatie, racisme en de politieke partijen en of  bewegingen die dit kwaad op extreem rechtse wijze promoten.

 

Namens het secretariaat
van AFA Fryslân

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.