Persbericht AFA Fryslân

Jou rasisme en faksisme gjin romte- Geef racisme en fascisme geen ruimte

In de aanloop naar de verkiezingen start de Anti Fascistische Actie Fryslan (AFA Fryslân) in de provincie Fryslân diverse acties tegen (institutioneel) racisme en fascisme.  De al dan niet aangekondigde acties zullen op zo veel mogelijk plaatsenin de provincie plaatsvinden en/of zichtbaar worden gemaakt.  De acties worden ondersteund door het X-Y Actiefonds.

De  AFA Fryslân en sympathisanten waarschuwen al heel lang op verschillende vreedzame manieren tegen de opkomst van het voortwoekerende gezwel  van intolerantie en uitsluiting. Dit gezwel wordt in de politiek vooral gevoed door partijen als de PVV of het FvD. Maar ook de ‘gewone’ partijen uit het ‘midden’ zijn gevoelig  voor bijvoorbeeld de cultuur van ‘eigen volk eerst’ en het versimpelen van het immigratievraagstuk.

De sympathisanten van de AFA Fryslân vinden het dan ook zorgwekkend dat politieke partijen van het ‘midden’ gewoon samenwerken met extreemrechtse (politieke)partijen.  Daarom blijft de AFA Fryslân actief met de bewustwording over racisme en fascisme en komen waar nodig in verzet tegen de stem van onverdraagzaamheid.

‘Geef angst en haat geen stem- Jou rasisme en faksisme gjinromte’. Iedereen anders, iedereen gelijk.

AFA Fryslân

Aanzet tot discussie op https://www.indymedia.nl/node/48852

PS: Vandaag zijn alle openbare aanplakzuilen in Leeuwarden beplakt met de poster ’Jou rasisme en faksisme… gjin Romte– Geef racisme en fascisme geen ruimte’. Ook is de poster ‘aangeboden’ aan de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Fryslân.  Verder zijn vandaag in Ooststellingwerf op diverse plaatsen posters geplakt.