Opinie: Open brief van 2 medewerksters van Bed Bad en Brood Friesland.

Voor ons is bed, bad en brood Friesland een vervolgstap is geweest op o.a. betrokkenheid bij antifascistische acties. Het gaat niet alleen maar om protest maar ook om concrete alternatieven voor mensen zonder papieren die door de administratieve apartheid gaandeweg uitgesloten raken van sociale voorzieningen. Wie mensen zonder verblijfsrecht meemaakt, die moet inzien dat ze met vallen en opstaan en met alle pijn en moeite proberen te overleven in de jungle van de uitsluiting. Hun leven in de illegaliteit vereist juist dat ze volop actief moeten zijn om te voorkomen dat ze verhongeren en op straat moeten zwerven.

De afgelopen decennia is er een levendige antiracisme beweging ontstaan met als gevolg dat migranten en vluchtelingen zelf ook steeds meer openlijk protest gingen uiten. In het Noorden zijn we getuige geworden van de protesten bij uitzetcentrum Ter Apel, met tijdelijk een spontane tentenkamp die hardhandig is ontruimd. De ‘clou’ is dat de politie en de volksvertegenwoordigers geen boodschap hebben aan de dagelijkse problematiek van mensen zonder papieren. Ze willen graag de indruk wekken dat er een administratief onderscheid nodig is voor vluchtelingen en arbeidsmigranten die hier mogen blijven en die worden geweigerd. Gaandeweg zien we een steeds grotere groep mensen zonder papieren die niet uitzetbaar zijn maar ook geen gebruik mogen maken van een legitieme bed, bad en brood regeling.

Mensen zonder papieren die rechteloos zijn, worden als zondebok gebruikt om de administratieve apartheid te rechtvaardigen. Maar velen zullen zelf ook al sluipende wijze steeds meer hinder ondervinden van een in- en vooral ook een uitsluitings-beleid, dat ze wel, deels, of niet mogen meedoen. Als je geen uitkering hebt om wat voor reden dan ook wordt je illegaal gedwongen om in je eerste levensbehoeften te voorzien. Jongeren vinden bijvoorbeeld nauwelijks of geen baan (n.b. flex-contracten) en als je rechteloos wordt dreig je nog meer uitgebuit te worden en onderbetaald.

Er ontstaat al gauw de indruk, dat er niet voldoende werkgelegenheid is omdat er vluchtelingen komen. Toch zijn er vooral andere mechanismes op o.a. de arbeidsmarkt die de oorzaak zijn van de bestaansonzekerheid. Momenteel is de marktwerking overal, dus ook in publieke voorzieningen zoals onderwijs, openbaar vervoer, de gezondheidszorg, energie, enzovoort. Het treft ons allemaal steeds meer dat we de basisrechten dreigen kwijt te raken omdat alles voortdurend als prestatie wordt uitgelegd. Een uitkering moet je “verdienen” door gedwongen arbeid te verrichten, een studie kies je zodra je prestaties er naar zijn om de studieschuld af te betalen. Je kan ziek zijn als je het geldbedrag van eigen risico kunt betalen enz.

Bed, bad en brood Friesland wil het tij keren om iedereen om ons heen te vertellen om solidair te worden. Opvang en onderdak met ruime criteria! Onze motto is werk, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen! In de praktijk ervaren we een sociale strijd die belangrijk is dat we voor verblijfsrecht van migranten en vluchtelingen strijden maar ook om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor mensen die met een (aanvraag naar een) uitkering (verblijfsvergunning) in de problemen kunnen raken, voor hen die toevlucht zoeken naar het kraken van leegstand enz.. Toch zijn racisme en seksisme uitsluitingsmechanisme waarvoor we willen blijven waarschuwen omdat we als bed bad en brood in Friesland juist iedereen willen blijven ontmoeten die geweldloos kunnen en willen samenwerken in woon en werkverbanden.

Aan de slag campagne, wil mensen zonder papieren laten participeren. Eist geen verblijfsrecht

Bed Bad Brood Friesland

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.