Inloopavond in het stadskantoor over de aankondiging van een AZC in Leeuwarden op 25-01-2016

De inloopavond in het stadskantoor over de aankondiging van een AZC in Leeuwarden is rustig verlopen. De gemeente Leeuwarden heeft achteraf een realistische inschatting gemaakt en geen zware maatregelen genomen. De opkomst van ruim honderd mensen paste prima in het stadskantoor en er werden slechts enkelen geweigerd omdat ze niet afdoende konden aantonen dat ze omwonenden c.q. inwoners van de gemeente Leeuwarden waren. De bijeenkomst gaf een realistische weerslag van voor- en tegenstanders.

De recente berichten in de media over homohaat en vrouwvijandigheid kwamen ter sprake en de locatie, dicht bij het station werd bekritiseerd vanwege de doorstroom van jongeren die wellicht ‘pikant’ gekleed zouden kunnen gaan en hierdoor aanstoot kunnen zijn voor de asielzoekers. De beweringen over criminaliteit omtrent asielzoekers werden genuanceerd, ondanks een opmerking over ‘Opsporing Verzocht’ dat de indruk al gauw ontstaat dat de daders van buitenlandse afkomst kunnen zijn.

Vervolgens werd er over slechte ervaringen van belediging, intimidatie en discriminatie gesproken en de zorgen dat dit zou kunnen toenemen. Schelden naar vrouwen, zoals ‘kankerhoer’ en mannen als ‘homo’ werden ontzenuwd. Een medewerker van Tumba stelde dat dit gemeengoed is, vooral bij jonge schoolkinderen onderling. In reactie hierop werd de voormalige PVV-statenlid Jitske Eizema boos en wilde ze benadrukken dat ze het niet duldt om door moslims uitgescholden te worden.

De zorgen zijn er vanwege de aankondiging van een AZC maar ook om de locatie. Bovendien werd er gevraagd waarom 10 jaar het vertrekpunt zou moeten zijn. De woordvoerder van COA meldde dat een investering en huisvestingskosten betaalbaar worden met een termijn van bijvoorbeeld 10 jaar, wat tevens het het maximum periode is dat je kunt afwijken van het geldige bestemmingsplan. Als je over financiën spreekt dan is er altijd een opmerking waar het geld ook nodig is. De voortdurende bezuinigingen op het sociaal werk in de wijken en dorpen maakt de veronderstelde integratie nog moeizamer.

Particuliere initiatieven zoals ‘meat & eat’, vrijwilligers in de noodopvang en voorstanders van een ruimhartige bed-bad-brood oplossing zijn er die integratie vooral bewerkstelligen. Ze zoeken niet naar problemen maar naar oplossingen. Wij als enkelingen hebben juist hiervoor sympathie en we zijn benieuwd naar de afloop van de inspraak over de aankondiging van een AZC in Leeuwarden en de beslissing die de gemeente Leeuwarden neemt, Dit wordt in de vergadering van de gemeenteraad opgenomen.
1 februari 2016 is er geen gelegenheid meer voor inwoners om in te spreken over het AZC. Dan gaat de gemeenteraad in discussie over het voorstel van B&W om een AZC in Leeuwarden te vestigen.

 

Bed, bad en brood Friesland, Antifa en andere sympathisanten

 

FOTO LC ARODI BUITENWERF Voormalig Postsorteercentrum aan de Snekertrekweg
FOTO LC
ARODI BUITENWERF
Voormalig Postsorteercentrum aan de Snekertrekweg

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.