Open brief aan het bestuur en de fractie van Groen Links in Apeldoorn en het antwoord wat hier op volgde.

Het is natuurlijk heel nobel van van het bestuur van Groen Links in Apeldoorn 17 januari 2016van Groen Links Apeldoorn om mensen van Pegida uit te nodigen. Ik wens ze met het gesprek veel sterkte toe. Echter persoonlijk komt het mij enigszins naïef over.

Vanuit o.a. mijn vroegere PPR-achtergrond ben ik naast kleinschalig ecologisch ondernemer ook sympathisant van AFA Fryslân. En ook politiek gezien gemêleerde groep die open staat voor zelfkritiek. Ikzelf omschrijf mij zonder te veel in hokjes te denken als een pacifistisch-anarchist, een animist met interesse in Sjamanisme, Boeddhisme en in alles wat leeft. Kleinschalig actievoeren, ook op het gebied van milieu en ecologie, hoort bij mijn manier van leven. Ik let daarbij vooral ook op de tendensen in de samenleving. Daar schrijf ik over in o.a. de reguliere kranten en in de onafhankelijke media zoals DLM(De Lange Mars). In deze (PVV, Pegida en de wegbereiders) trek ik bijvoorbeeld parallellen die teruggaan naar de eerste daden van verzet voor de Tweede wereldoorlog door bijvoorbeeld Rinus van der Lubbe 27 febr. 1933, Rijksdag in de brand waarover onlangs ook een mooi artikel van een historicus in de NRC stond.

Maar ook schrijf ik over de steeds groter en complexer wordende verwevenheid van politiek met multinationals, banken, westerse wetenschap en media welke mede een oorzaak zijn van ontevredenheid en rancune. Ik merk dat er in de (massa)media door de grote haast en verdraaiingen er verkeerde beelden worden geschept. Binnen de voortwoekerende technocratie is weinig ruimte meer voor oorzaak en gevolg denken. In deze merk ik op dat een PVV en een Pegida met fluwelen handjes worden benaderd terwijl het naar mijn mening een langzaam voort- woekerend gezwel is welke niet onderdoen voor de maatschappelijke collectieve karakterzwakte welke zich vanaf de jaren ’30 in Duitsland plaatsvonden.Verdiep u maar eens in de PEGIDA Duitsland en haar voorman en vrouwen. Vorig jaar april was Wilders nog bij Pegida op bezoek in Dresden Uitspraak: Onze cultuur is de beste cultuur). Daarom adviseer ik u allen Angst en Haat geen stem te geven.
Misschien moet er ook bij Groen Links een tandje bij.

PS: Ik merk nog even op dat, al dan niet bewust, in de berichtgeving, o.a. ook in het interview met de burgemeester in het AD, AFA Fryslân die met toestemming een spandoekprotest hebben gehouden, en AFA(Nederland) en Laat ze niet lopen groep, door elkaar zijn gehaald. Terwijl het verschillende groeperingen zijn met een eigen verantwoordelijkheid.

Sjoerd

Antwoord van mevr. Kirsten Regtop voorzitter bestuur Groen Links

Beste Sjoerd, 

Bij dezen wil ik graag reageren op jouw mail. Bedankt dat je op deze wijze je mening aan ons kenbaar maakt. Weet dat wij dit soort reacties op waarde schatten en zeer zeker ook het geweldloze verzet tegen racisme. Hieronder zie je de brief die vanuit onze afdeling ons standpunt nogmaals onderstreept. M.I. voeren wij eenzelfde strijd, racisme maakt onderdeel uit van onze maatschappij. Dat betekent juist niet dat we ons daarbij neer moeten leggen, maar dat we dit op alle mogelijke manier (geweldloos) moeten bestrijden. 
Met vriendelijke groet, namens GroenLinks Apeldoorn
Kirsten Regtop

 

 

Geef-de-liefde-door

Copyright Sjoerd Bonnema
Copyright
Sjoerd Bonnema

 

Copyright Sjoerd Bonnema
Copyright
Sjoerd Bonnema

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.