Antifascisten voeren campagne tijdens gemeenteraadsverkiezingen in Fryslân

Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart zullen antifascisten in Fryslân actie voeren tegen het opkomend racisme en fascisme. Deze acties worden ondersteunt door Het Actiefonds. De Antifascistische Actie Fryslân (AFA-Fryslân) vindt partijen als de Partij voor de Vrijheid (PVV), Forum voor Democratie (FvD), Vrije Partij Ooststellingwerf (VPO) en Belang van Nederland (BVNL) crypto-fascistisch. Daarom voert de AFA-Fryslân actie in de gemeentes waar deze partijen meedoen.

Om kiezers te waarschuwen voor opkomend fascisme en racisme zullen o.a. in de gemeentes Leeuwarden, Achtkarspelen, Ooststellingwerf, De Fryske Marren en Sudwest-Fryslân posters en stickers worden geplakt. Daarnaast zullen er door de antifascisten in de dorpen Buitenpost (gemeentehuis), Gerkesklooster-Stroobos en Boelenslaan bewustwordingsacties worden gevoerd. Ook in Leeuwarden zullen de antifascisten actief zijn om een waarschuwende stem te doen klinken. Op Zaterdag 19 maart doet AFA-Fryslân mee aan de grote landelijke antiracisme demonstratie in Amsterdam .

Het secretariaat van AFA-Fryslân

Persbericht

Geen racisme en fascisme in de raad!

Jarenlange bezuinigingen en privatiseringen hebben de onze levens steeds zwaarder gemaakt. Deze problemen worden voor mensen van kleur nog eens verergerd. Zij worden geconfronteerd met onderadvisering op scholen, discriminatie op de arbeidsmarkt en repressief en racistisch politie-optreden. Partijen zoals de VVD gebruiken vluchtelingen als bliksemafleider en extreem rechts gaat nog verder. PVV gaat ‘minder Marokkanen’ regelen en de FvD verkondigt zonder blikken of blozen dat miljoenen inwoners Nederland maar uitgezet moeten worden.

We kennen deze tactieken uit het verleden. We weten dat fascisten voor al hun problemen een zondebok zoeken in de mensen die zich het slechtst kunnen verdedigen. 

Vluchtelingen krijgen de schuld van de woningnood, niet het kabinet Rutte die in het buitenland investeerders ging lokken dat sociale huurwoningen nu extreem dure appartementen zijn voor toeristen en expats. Er zijn meer huizen die als ’tweede woning’ vrijwel continu leeg staan dan er woningzoekenden zijn. Ondertussen stoken neo-nazi’s van het NVU dorpsbewoners in Harskamp op tegen de opvang van Afghaanse vluchtelingen.

Ook in de coronacrisis werden schuldigen gezocht. Antisemitische complottheorieën worden weer volop verspreid, racisme tegen mensen uit Zuid-Oost Azië neemt toe, net als de uitsluiting van mensen met een beperking. Zij waren het ‘dorre hout’ klonk het onvervalst eugenetisch. Onder het mom van protesten tegen het coronabeleid, wist extreemrechts steeds meer mensen aan zich te binden. Vergelijkingen van de coronapas met de positie van de Joden in de jaren dertig en veertig helpen deze geschiedenis te bagatelliseren. Binnen de marsen dragen nazi’s ook de door de NSB gebruikte Prinsenvlag.

16 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Extreemrechtse partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, zullen proberen ook hier zetels te winnen. Of het nu gaat om de islamofobie van de PVV, het neofascisme van FvD of het meer mainstream racisme van JA21: ze zullen ons wijs proberen te maken dat het leven beter wordt als we de zwaksten laten vallen of nog erger.

Maar we weten dat het leugens zijn. Leugens die de levens van velen kapot maken en uiteindelijk niets veranderen. De daadwerkelijke veroorzakers van deze ellende worden zorgvuldig buiten schot gehouden. 

Dat is waarom we zeggen: Geef angst en haat geen stem! Geen racisme en fascisme in de raad!