Een discussie over fascisme en Wilders PVV

Opinie

Het is een kennis wat verdragen is en een dulden wat begrijpen is B. Brecht

Door de samenwerking van AFA Fryslân met info-groep Alaska is er een discussie ontstaan over de afgelopen anti PVV campagne.
* In hoeverre kan Wilders PVV vergeleken worden met een fascistische politieke partij?
* Is het verzet tegen het sociaal en economisch in en uitsluiten niet veel belangrijker?
* Hoe ziet het huidige racisme eruit?
* Is er een politieke strategie en samenwerking mogelijk tegen de opkomst van nieuw rechts?
* Hoe kan er laagdrempelig samengewerkt worden en met wie?
In mei 2010 is AFA Fryslân opgericht om in aanloop naar de provinciale verkiezingen diverse politieke acties tegen Wilders PVV te organiseren. Gedurende de anti-PVV campagne is info-groep Alaska opgericht om in samenwerking met AFA Fryslân een manifestatie tegen discriminatie en racisme te organiseren. Alaska is van mening dat er een herbezinning nodig is over de opkomst van nieuwrechts. Met het gezamenlijk organiseren van de manifestatie “Het Zwarte Schaap” is het in en uitsluitingsmechanisme het politieke thema geworden.

Een vereenvoudiging van de werkelijkheid

Antifascisten zijn grotendeels gewend geweest om tegen Neonazistische groeperingen en extreem-rechtse politieke partijen te ageren. Tot op de dag van vandaag wordt het in en uitsluitingsmechanisme niet gepolitiseerd. In de alledaagse omstandigheden raken mensen voortdurend sociaal, economisch in of uitgesloten. Het is een vereenvoudiging van de werkelijkheid om de Neonazistische groeperingen en extreem rechtse politieke partijen als politiek speerpunt te nemen. Wilders PVV sluit in en uit maar gematigd links doet ook mee aan de verrechtsing van de politieke realiteit en publieke opinie. Wie een uitkering heeft moet gedwongen re-integratie werk verrichten, vluchtelingen en migranten komen in aanraking met een repressief en racistisch vreemdelingenbeleid, er worden steeds meer preventieve politiecontroles gehouden en gebiedsverboden (samenscholing) worden willekeurig ingezet.

Controlerende en repressieve staatsstructuren

Wilders’ PVV is niet uitgesproken fascistisch als het om propageren van geweld gaat. Het is reeds aanwezig in de controlerende en repressieve staatsstructuren en het kapitaal. De opzet van de manifestatie “Het Zwarte Schaap”, tegen discriminatie en racisme, was om te onderzoeken of er een samenwerking van onderaf mogelijk was tegen de in en uitsluiting maar ook tegen de stelselmatige onderdrukking van mensen in het circuit van loonarbeid, bij uitkeringsinstanties en re-integratie trajecten. Mensen worden voortdurend gedwongen keuzes te maken. Ze sluiten elkaar sociaal en economisch in en uit om er materieel zelf wel of niet beter van te kunnen worden. De kapitalistische structuren waarin dat gebeurd zijn niet een gegeven maar een sociale verhouding. Er wordt nou juist geld verdient zodra het kapitaal voortdurend invloed uitoefent op het dagelijks leven en de dwang hiervan dagelijks wordt ervaren om een keuze voor in of uitsluiting juist wel of niet te maken.
Een ieder wil aanspraak op consumptie en op een beter leven. Door de strijdverhouding met het kapitaal, in onder andere het circuit van loonarbeid maar ook door migratie en vluchten op wereldschaal, vindt er voortdurend een herstructurering plaats.

Cultuurracisme

Het racisme keert zich niet meer grotendeels tegen vluchtelingen en migranten en het verpauperen van hen in de onderklasse maar is uitgebreid naar moslimgemeenschappen. Antifascisten ervaren de onderdrukking en het alledaags racisme niet omdat de samenstelling van de beweging geen aansluiting vindt met minderheden. Er is een racistische tweedeling die opnieuw wordt aangewakkerd door Wilders PVV. Het onderwaarderen van de andere cultuur zou moeten leiden naar de opwaardering van de eigen cultuur. Een fascistisch kenmerk is dat de nadruk op de “eigen groep” en haar cultuur komt te liggen en er een bedreiging wordt verondersteld afkomstig van de andere groep en cultuur, samen met de interne linkse vijanden. Het gevoel van een overweldigende crisis rechtvaardigt onorthodoxe maatregelen zoals bijvoorbeeld het oprekken van bevoegdheden in het kader van veiligheid en terrorismebestrijding.

Wilders praat volks en verwerpt complexe argumentaties

Het cultuurracisme en de dreiging van het terrorisme helpt Wilders als enige woordvoerder van alle Nederlanders de onvrede van de “eigen groep en cultuur” te vertolken. Hij praat volks en verwerpt complexe argumentaties omdat dat juist de politiek is die hij verwerpt. Wilders PVV kent geen leden, kaderleden of bestuurders. Het is een virtuele partij aldus Martin Bosma, Tweede Kamerlid en fractiesecretaris van Wilders PVV. “Het zou nooit bestaan hebben zonder internet”. De nieuwe technologie van blogs en tweets zijn kort en snel en scheppen nieuwe mogelijkheden voor politieke communicatie. Ze hebben geen plaats voor argumentatie en er is volop ruimte voor esthetisch krachtige berichten. Zoals “white telephone films” die tijdens de opkomst van het fascisme populair waren, zijn er nu tweets die de intimiteit van dagelijkse problemen suggereren. Nieuw rechts heeft overal een mening over en probeert zelfs een nieuw menstype te creëren. Er is geen geweld tegen links maar een indoctrinatie van haat in de politieke realiteit en publieke opinie. Feiten doen niet langer meer ter zake en niemand is meer gebonden aan de grenzen van logica. Wat vandaag gezegd wordt kan morgen ontkent worden. In oppervlakkige interviews kunnen meningen en het tegenovergestelde hiervan tegelijkertijd verteld worden. Het is een schelden, meedogenloos liegen en vulgair beledigen waarmee Wilders’ PVV meestal weg kan komen. Revolution of expectations! De discussie tussen AFA Fryslân en Alaska over fascisme is interessant voor de meningsvorming over nieuw rechts, Wilders PVV en de huidige politieke omstandig-
heden. Wilders PVV wordt door AFA Fryslân vergeleken met het moderne fascisme en Alaska ziet historische parallellen met het Nationaalsocialisme; wat een belofte aan doorsnee Duitsers suggereerde en een volledige integratie. Alaska is van mening dat antifascisten maar weinig met de opkomst van Wilders PVV kunnen omdat het als een fenomeen los van de dagelijkse realiteit wordt gezien.

“Het Zwarte Schaap” heeft info-groep Alaska en AFA Fryslân de ogen geopend om waar mogelijk samen te werken. We blijven de aanspraak op een beter leven organiseren!

Info-groep Alaska en het secretariaat van AFA Fryslân in 2011

 

discussie AFAF Alaska

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.